Vuốt mặt không còn nể mũi

Quan hệ giữa Mỹ và nhiều đồng minh, đối tác trong EU và NATO hiện đã thật sự khủng hoảng với biểu hiện không còn riêng lẻ và rời rạc nữa mà đã trở thành hệ thống.

Kích đông, nhằm cả tây

Trong số 7 quốc gia và vùng lãnh thổ bị Ủy ban Châu Âu (EC) đưa vào danh sách đen về rửa tiền, cái tên Ả Rập Xê Út được để ý đến nhiều nhất.