2 tin vui chào Xuân từ Vietnamobile

Chỉ trong tháng 1/2019, Vietnamobile đã tung 2 tin mới cho thị trường viễn thông: ra mắt sản phẩm mới Siêu Thánh UP và công bố phủ sóng 4G toàn miền Nam. Chia sẻ của bà Nguyễn Hiền Phương Phó Tổng Giám đốc Vietnamobile về sự kiện này.